Władze Koła

Zarząd  Koła:

 1. Garbarczyk Jan Ryszard– prezes,
 2. Balcerzak Jan – sekretarz i rzecznik prasowy,
 3. Chwaliszewski Roman – wiceprezes , regionalista  dokumentujący  wydarzenia  historyczne  Północnej  Wielkopolski,
 4. Kicman Wojciech – wiceprezes , regionalista m.in. dokumentujący powstanie wielkopolskie na  terenie  Powiatu  Pilskiego,
 5. Krzemińska Marlena – kronikarz,
 6. Praczyk Marian – wiceprezes skarbnik,
 7. Sadkowski Andrzej – wiceprezes ds. organizacyjnych.

Komisja  Rewizyjna  Koła:

 1. Horowski Zbigniew – przewodniczący,
 2. Wyrwa Krzysztof – wice przewodniczący,
 3. Buryta-Arndt Danuta – sekretarz.

Delegaci  na  Zjazd Oddziału  Wielkopolskiego TPPW:

 1. Buryta-Arndt Danuta,
 2. Chwaliszewski Roman,
 3. Kicman Wojciech,
 4. Krzemińska Marlena.