Członkowie Koła

Członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Kole nr 9 im. kpt. Teofila Spychały w Pile

BALCERZAK  Jan

Urodzony 15 września 1949 roku w Kielcach, emerytowany nauczyciel języka polskiego. Instruktor ZHP w stopniu harcmistrza. Pełnił m.in. funkcję Zastępcy Komendanta Pilskiej Chorągwi ZHP. Działacz turystyczny, pasjonat turystyki rowerowej. Pomysłodawca i organizator od 2002 roku cyklu rowerowych wycieczek dla każdego pod wspólnym hasłem „SOBOTY NA DWÓCH KÓŁKACH”; impreza i ich twórca zostały dostrzeżone i uhonorowane (zarówno sam organizator jak i Oddział PTTK w Pile, pod auspicjami którego SOBOTY… są organizowane) – 2004 – Człowiek Roku (plebiscyt pilskich mediów); 2006 – Najlepszy obiekt turystyki aktywnej Wielkopolski (plebiscyt pod protektoratem Marszałka Województwa Wielkopolskiego); 2007 – Wspaniała Siódemka (plebiscyt Tygodnika Nowego – w uznaniu zasług dla czynnego wypoczynku i rekreacji); 2010 – Lider sukcesu (tytuł honorowy Zarządu Powiatu w Pile); 2013 – nominacja do nagrody Prezydenta Piły SYRIUSZE w kategorii „osobowość roku”.  Miłośnik i popularyzator regionu, jego historii i dnia dzisiejszego. Dziennikarz-hobbysta. Człowiek wielu talentów – pracował m.in. jako urzędnik, bibliotekarz, pracownik etatowy ZHP i OHP, nauczyciel, właściciel biura podróży, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych.  Odznaczony m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi (1979), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012), Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” (1979),  Odznaką Honorową  “WIERNI  TRADYCJI” (2013) oraz Srebrną Odznaką Honorową PTTK (2014). Mieszka w Pile.  Członek Koła od 15 marca 1999 rok (leg. nr 1089). W dniu 16 lutego 2019 roku wybrany sekretarzem Zarządu Koła.  W ramach działalności Koła odpowiedzialny za kontakty z mediami.

BANACH  Piotr  

Urodzony w 1975 roku. Radny Rady Miejskiej w Wyrzysku. Pracując w Gimnazjum nr 4 im. I.J. Paderewskiego w Pile współdziałał z Młodzieżowym Klubem TPPW. Jest inicjatorem i fundatorem pamiątkowej tablicy w Gromadnie, gmina Wyrzysk poświęconej Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919. Odznaczony Srebrną Odznaką Honorową „WIERNI  TRADYCJI” (2020).  Członek Koła od 16 grudnia 2013 roku. (leg. nr 2737).

BURYTA – ARNDT  Danuta

Urodzona w 1964 roku w Więcborku. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą i z zakresu dziennikarstwa. Olinofrenopedagog, mgr filologii polskiej, długoletni nauczyciel języka polskiego, elementów dziennikarstwa w liceum ogólnokształcącym. Posiada I stopień specjalizacji zawodowej. Zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy w latach 2006-2010, od roku 2015 dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Koordynator obchodów 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy, przewodnicząca Gminnego Komitetu Honorowego Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 na terenie Gminy  Wyrzysk. Inicjator projektu „Przeżyjmy naszą historię” w ramach konkursu „Wspólne Dziedzictwo -Wspólna Sprawa” – rekonstrukcja wydarzeń z 1919 roku wniesienia do kościoła parafialnego w Wyrzysku wizerunku Orla Białego i czapki rogatywki. Delegat na  V Walny Zjazd Oddziału Wielkopolskiego TPPW w dniu 13 kwietnia 2019 roku. Odznaczona:  Brązowym Krzyżem Zasługi (1998), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015), Medalem Pamiątkowym  700-lecia Łobżenicy (2014), Medalem Pamiątkowym 600-lecia Glesna i 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (2019), „Łapką” Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu Oddział w Pile (2015). Posiada Honorowy Tytuł „Przyjaciel Szkoły” nadany przez Radę Rodziców SP w Wyrzysku w 2019 r. Wyróżniona nagrodami Starosty Pilskiego i Burmistrza Wyrzyska. Szkoła Podstawowa w Wyrzysku pod jej kierownictwem otrzymała wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku w 2017 roku oraz Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Propaguje wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim wśród uczniów i lokalnej społeczności oraz sprawuje pieczę nad zbiorami powstańczymi w szkolnej izbie muzealnej. Szkoła bardzo uroczyście obchodzi co roku – w grudniu – Dzień Patrona. Zbierała materiały o powstańcach wielkopolskich do publikacji z okazji 100-lecia wybuchu  Powstania Wielkopolskiego – „Powstańcy Wielkopolscy mieszkańcami Gminy Wyrzysk”. Członek Koła od 18 lutego 2017 roku. (leg. nr 2746). W dniu 16 lutego 2019 roku wybrana sekretarzem Komisji Rewizyjnej Koła.  Mieszka w Łobżenicy.

CHWALISZEWSKI  Roman

Urodzony w 1948 roku. Absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Były długoletni dyrektor pilskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Regionalista, znawca Północnej Wielkopolski oraz popularyzator jej dziejów i dziedzictwa kulturowego. Od 50 lat upowszechnia wiedzę o regionie poprzez liczne publikacje, odczyty, prelekcje i wykłady. Wielokrotnie inspirował różnorakie formy trwałego upamiętnienia  wydarzeń historycznych, ważnych dla utrwalenia świadomości historycznej i poczucia tożsamości społeczności lokalnych. Autor  m.in.: Niepospolici pilanie (1983), Z działalności Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Pile w latach 1922-1939 (1984), Batalion Obrony Narodowej „Nakło” w wojnie obronnej 1939 r. (1984), Pomniki i tablice pamiątkowe w Pile (1988), Zarys dziejów parafii Krostkowo (1993), 100 lat Wyrzyskich Kolei Powiatowych (1995), Pamięć i ból. Wrzesień 1939 r. Na Ziemi Pilskiej – z E. Wolskim (2009), Skąd nasz ród: Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie 1612-2012 (2012), Zmieniali oblicze Ziemi Wyrzyskiej (2014) oraz licznych publikacji dot. Powstania Wielkopolskiego. Jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Miasta Piły oraz członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska. Za  działalność zawodową i społeczną uhonorowany został m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medalem „PRO MEMORIA”, odznaką „Za Zasługi dla województwa wielkopolskiego”, Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, Złotą Odznaką Honorową „WIERNI  TRADYCJI”. W 2013 roku został laureatem nagrody honorowej Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” za upowszechnianie wiedzy i tradycji związanej z powstaniem a w 2014 roku  tytułem  „Ambasadora Powiatu Pilskiego”. W 2018 roku odznaczony został Medalem  „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.  Członek Koła od 23 listopada 1999 roku (leg. nr 1091). Długoletni wiceprezes Zarządu Koła od 16 lutego 2019 roku. Mieszkał w Pile. Zmarł 10. listopada 2022 roku.

CZAMAŃSKI  Bronisław

Urodzony w 1944 roku. Absolwent Akademii Medycznej  w Poznaniu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Studium Doktoranckiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Lekarz medycyny, specjalista anestezjolog i chorób wewnętrznych. Długoletni lekarz i wykładowca w Szkole Policji w Pile.  Uczestnik misji pokojowej ONZ w Kosowie (2004). Długoletni instruktor ZHP w stopniu harcmistrza. Wychowany w rodzinie o silnych tradycjach powstańczych. Do 2005 roku  żyjącym powstańcom niósł pomoc lekarską i udzielał im różnego rodzaju wsparcia. Odznaczony m.in.: Medalem ONZ , Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”  i Odznaką Honorową PCK. Członek Koła od 21 stycznia 2004 roku. (leg. nr 1092). Mieszka  w Pile.

ĆWIKLIŃSKI  Adam

Urodzony w 1950 roku w Pile.  Automatyk aparatury okrętowej.  Wnuk powstańca wielkopolskiego ppor. Jana Strosina z Glesna k/Wyrzyska. Jest fundatorem m.in. tablicy pamiątkowej na grobie swojego dziadka  Jana Strosina, książki „Jan Strosin. Powstaniec Wielkopolski z Glesna”, obelisku upamiętniającego powstańców wielkopolskich w Gleśnie, granitowego  nagrobka ks. Mieczysława  Buławskiego w Kosztowie, tablicy pamiątkowej „600 lat Glesna i 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz odzyskania Niepodległości” umieszczonej na budynku Szkoły Podstawowej w Gleśnie, medalu pamiątkowego „600 lat Glesna i 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego-powstańcy z Glesna”, albumu upamiętniającego historię 600 lat Glesna. Uhonorowany  Odznaką Honorową „WIERNI TRADYCJI”. Fundator i współautor albumu „Glesno i okolice. Album pamięci 1418-2018”. Członek Koła od 2015 roku (leg. nr 2750). Mieszka w Warzymicach.

DYKRZAK  Franciszek

Urodzony w 1948 roku.  Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr matematyki. Wieloletni nauczyciel matematyki w szkołach na terenie powiatu chodzieskiego (Wyszyny, Stróżewice, Radwanki) i Piły (nr 11 i nr 8 w Pile, Zespole Szkół Ponadpodstawowych oraz Ponadgimnazjalnych  przy ul Teatralnej). W latach 1973-1987 pracownik i instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Ostatnio Komendant Chorągwi ZHP w Pile. Zainteresowanie tematyką powstańczą zaczął przejawiać jako instruktor drużyn harcerskich noszących imię Powstańców Wielkopolskich. Uznał, że władze Polski w latach dziewięćdziesiątych XX wieku zbyt mało uwagi poświęcają upamiętnieniu Powstania Wielkopolskiego i w związku z tym należy wesprzeć działania mające na celu powstanie Towarzystwa Pamięci Powstania  Wielkopolskiego.  W dniu 8 listopada 1994 roku podpisał deklarację wstąpienia do Koła w Pile (leg. nr 1094). Swoją aktywność skierował  na czynności organizacyjne i organizatorskie takie jak: udział we wszystkich zebraniach koła, wielokrotnie prowadzenie zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych, udział w organizowanych uroczystościach składania kwiatów  z okazji rocznic państwowych organizowanych przez władze miasta i powiatu oraz inne organizacje. Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1984), Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” (1988), Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”(2018), Złotą Odznaką Honorową „WIERNI  TRADYCJI” (2019) oraz Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego (2003). Mieszka w Pile.

FRANKOWSKI  Bronisław

Urodzony w 1941 roku. Wieloletni instruktor ZHP  w stopniu harcmistrza. Zastępca i Komendant Hufca ZHP w Gnieźnie. Pracownik państwowy. Wicewojewoda Pilski. Odznaczony Srebrną Odznaką Honorową „WIERNI  TRADYCJI” (2020). Członek Koła od  14 lutego 2000 roku (leg. nr 1095). Długoletni sekretarz Komisji Rewizyjnej Koła. Mieszkał w Pile. Zmarł 19. marca 2022 roku.

GAPIŃSKI  Jerzy Wojciech

Urodzony 5 kwietnia 1942 roku w niemieckiej miejscowości Stralsund, gdzie w 1940 roku zostali wywiezieni jego rodzice z rodzinnego Morzewa. Po zakończeniu działań wojennych w czerwcu 1945 roku rodzina wróciła do Polski i osiedliła się w Pile. W 1950 roku rodzina przeprowadziła się do Kaczor.  Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, mgr matematyki. Pracę zawodową jako nauczyciel rozpoczął  w Szkole Podstawowej w Kaczorach. Po roku przeniósł się do Piły i kontynuował pracę w Szkole Podstawowej nr 2.  W roku 1972 został mianowany zastępcą dyrektora Zasadniczej Szkoły Dokształcającej w Pile. Funkcję tę pełnił do 1975 roku. W latach 1975-1989 był wicedyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Pile a następnie dyrektorem tej placówki. Od 2001 roku  na emeryturze. W latach 2001-2007 wicedyrektor ds. kształcenia dorosłych  w Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile.  Od 1990 roku członek Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych  przez III Rzeszę. W latach 2005-2010 pełnił funkcję wiceprezesa stowarzyszenia, a następnie prezesa do 2015 roku, a w  latach 2008-2016 pełnił funkcję wiceprezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile.  Odznaczony i wyróżniony m. in: Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1996), medalami “Pro Memoria” (2011) i  “Pro Patria” (2013), Odznaką “Za Zasługi w rozwoju woj. Pilskiego”, Odznaką “Za zasługi dla rozwoju Piły” (1988), Złotą Odznaką Związku  Nauczycielstwa Polskiego, Medalem “Za wybitne osiągnięcia w zakresie postępu pedagogicznego”, Srebrną Odznaką Honorową „WIERNI  TRADYCJI” (2020). Członek Koła  od 3 stycznia 1997 roku. Posiada leg. nr 1096. Mieszka w Pile.

GARBARCZYK  Jan  Ryszard

Urodzony w 1942 roku. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Magister  matematyki, długoletni nauczyciel w tym zawodzie. Instruktor harcerski w stopniu harcmistrza. Komendant Hufca ZHP w Chodzieży i Komendant Chorągwi ZHP w Pile. Autor artykułów i opracowań dotyczących powstania wielkopolskiego. Brat Ojca Antoni Garbarczyk, brał udział w powstaniu wielkopolskim, walcząc w szeregach kompanii gołanieckiej, na froncie północnym w rejonie wsi Jaktorowo i Nowy Dwór k/Szamocina w lutym i marcu 1919 roku. Członek grupy inicjatywnej powstania Koła TPPW w Pile w 1994 r. W dniu 1 grudnia 1994 roku podpisał deklarację wstąpienia do Koła i został wybrany prezesem zarządu. Funkcje tą pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego (leg. nr 1097). Współorganizator Kół w Chodzieży, Czarnkowie, Wągrowcu i Margoninie. Członek Zarządu Głównego TPPW.  Wiceprzewodniczący Miejskiego i Powiatowego Komitetu Obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wyróżniony wpisem do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły. Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi (1984), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1980), Medalem „PRO MEMORIA” (2011), Złotym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” (2011), Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (2011), Złotą Odznaką Honorową „WIERNI  TRADYCJI” (2018).  Mieszka w Pile.