Nadanie nazw

  • Rejonowa Organizacja Ligi Obrony  Kraju otrzymała  imię  płk. Kazimierza Zygmunta  Rybickiego – Powstańca Wielkopolskiego (07.01.2009 r.),
  • Gimnazjum Publiczne w Wysokiej otrzymało imię Powstańców Wielkopolskich (01.12.2000 r.),
  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku otrzymała nowy sztandar z imieniem bohatera (11.12.2009 r.),
  • Drużyna Harcerska przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku otrzymała imię Franciszka  Muracha – Powstańca Wielkopolskiego z Wyrzyska (12.12.2012 r.),
  • podczas Święta KOŁA w AUDITORIUM MAKSIMUM  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Stanisława Staszica  w Pile otrzymaliśmy imię kpt. Teofila Spychały –  Powstańca  Wielkopolskiego z Liszkowa w gminie Łobżenica oraz sztandar ufundowany  przez mecenasa Krzysztofa Wyrwę i  jego żonę Ewę (10.01.2014 r.).