Katalog „Z Powstania Wielkopolskiego na wojnę z bolszewikami. Uczestnicy Bitwy Warszawskiej z Ziemi Pilskiej”

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile wydało – pod redakcją Edmunda Wolskiego – katalog „Z Powstania Wielkopolskiego na wojnę z bolszewikami. Uczestnicy Bitwy Warszawskiej z Ziemi Pilskiej”. W katalogu znalazły się teksty dotyczące wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921, Bitwy Warszawskiej (wraz z szczegółowym kalendarium) oraz sylwetkami kilku bohaterów: Jerzego Dzwonkowskiego, Bogdana Bederskiego, ks. Józefa Tomisława Smolińskiego, Kazimierza Rybickiego, Jana Nepomucyna Sławińskiego i Teofila Spychały. Teksty opracowała Edyta Kin.

Ponadto w katalogu znajdują się zdjęcia z pleneru fotograficznego „Z Powstania Wielkopolskiego na wojnę z bolszewikami”. Plener odbył się we wrześniu 2020 r. Uczestniczyło w nim 8 artystów fotografików i amatorów – pasjonatów fotografii. Komisarzem pleneru była artystka fotografik Katarzyna Olter.

Założeniem pleneru była fotograficzna dokumentacja archiwaliów znajdujących się w zbiorach prywatnych, a związanych z udziałem w wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 r. oraz artystyczne uchwycenie regionalnych i lokalnych wątków i powiązań obszaru powiatu pilskiego z Bitwą Warszawską. Fotografie wykonane podczas pleneru zostały wykorzystane w publikacjach (katalog, broszura „Bitwa Warszawska”) oraz zaprezentowane na wystawie poplenerowej i na tablicach „Przystanki polskości” ustawionych w pierwszym etapie w Pile i Wyrzysku, a następnie w wybranych szkołach powiatu pilskiego.

Grzegorz Sowa