Patriotycznie w Wyrzysku

W piątek, 9 grudnia, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku obchodziła swoje święto – Dzień Patrona.

Obchody składały się z kilku elementów – Mszy Świętej w kościele pw. Św. Marcina Biskupa, składania wiązanek kwiatów i apelu poległych przy obelisku powstańczym oraz oficjalnych wystąpień i programu artystycznego w wykonaniu uczniów. Nasze Koło reprezentowali Wiceprzewodniczący Zarządu Koła Wojciech  Kicman, który w imieniu Koła złożył pod obeliskiem wiązankę kwiatów oraz sekretarz Koła Jan Balcerzak.

Przychylna aura, słońce i bezchmurne niebo sprzyjało części obchodów przy powstańczym obelisku – flagi, poczet sztandarowy, warta honorowa przy obelisku wystawiona przez 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej z Dolaszewa i harcerzy z drużyny harcerskiej im. Franciszka Muracha (Powstańca Wielkopolskiego z Wyrzyska) – było pięknie i uroczyście.

Część obchodów w sali widowiskowej również miała właściwą oprawę – dwie okolicznościowe wystawy, jedna uczniowskich prac plastycznych, pokłosie konkursów związanych z Powstaniem Wielkopolskim oraz druga z wizerunkami murali na szlaku walk powstańczych w Północnej Wielkopolsce.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego głos zabrała pani Danuta Buryta-Arndt, dyrektorka szkoły, która mówiła m.in. o patriotycznej postawie powstańców i jak to się przekłada na dzień dzisiejszy, na kształtowanie postaw uczniowskich i dorosłych. Wspomniała o historii nadania szkole imienia, patrona co miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, 9 maja 1976 roku, o corocznych uroczystościach Dnia Patrona zawsze odbywających się w okolicach 10 grudnia.

Następnie głos zabrała Burmistrzyni Wyrzyska, pani Bogusława Jagodzińska, która w swym wystąpieniu nawiązała do słów poprzedniczki a następnie poświęciła uwagę kultywowaniu tradycji powstańczej w mieście i gminie. W imieniu Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego nr 9 im. kpt. Teofila Spychały w Pile głos zabrał Jan Balcerzak, który korzystając z okazji przekazał na ręce Pani Burmistrz i Pani Dyrektor (nota bene również członkiniom Koła) najnowsze wydawnictwo Koła poświęcone Franciszkowi Tobole, pierwszemu Prezydentowi Piły. Zwracając się do zgromadzonej na sali młodzieży powiedział jeszcze, że to na nich, na młodym pokoleniu, spoczywać będzie już za chwilę obowiązek kultywowania tradycji i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim.

Przed częścią artystyczna miało jeszcze miejsce wręczenie nagród laureatom uczniowskich konkursów związanych z Powstaniem Wielkopolskim – historycznego oraz dwóch plastycznych. A potem scena zaroiła się od uczniów w kolorowych strojach ludowych, zabrzmiała muzyka i wszystko zawirowało w niesamowitej feerii barw.

W krótkich przerwach pomiędzy poszczególnymi występami tańczących i śpiewających dzieci na scenie pojawiały się postaci związane z Powstaniem i słyszeliśmy krótką opowieść o jego genezie i przebiegu. Trud włożony w przygotowanie części artystycznej wart był każdej chwili wysiłku bo efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania – to było piękne widowisko pełne patriotycznych akcentów zasłużenie nagrodzone gromkimi oklaskami zebranych na sali uczniów i gości uroczystości. Paniom Nauczycielkom przygotowującym część artystyczną dziękowała Dyrektorka Szkoły a i goście dołączali się do gratulacji zapewniając, że z chęcią wezmą udział w obchodach Dnia Patrona za rok. Ja również gratuluję i deklaruje przyszłoroczny udział.

Jan Balcerzak