Nowy rocznik oświatowo-historyczny „Wielkopolski Powstaniec” nr 26/2020

Ukazał się najnowszy numer „Wielkopolskiego Powstańca”, rocznika oświatowo-historycznego Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Pierwszy numer rocznika ukazał się w 1995 roku. Obecnie rocznik redaguje zespół w składzie: Stefan Barłóg (przewodniczący), Tadeusz Musiał (z-ca przewodniczącego), Piotr Wojtczak (redaktor wydawniczy), Jan Janiszewski (sekretarz), Paweł Kuszczyński, Magdalena Lipińska, Janusz Sałata i Grzegorz Wojciechowski.

W numerze znajdują się m. in. opracowania naukowe dot. Powstania Wielkopolskiego, sprawozdania z działalności naszego Towarzystwa w Polsce i poza granicami kraju oraz wiele innych, niezmiernie interesujących  opracowań związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

Szczegółowy spis treści 26. numeru „Wielkopolskiego Powstańca:

 • Od Redakcji  XXX-lecie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – wspomnienia – Stefan Barłóg
 • Rozdział I  Z DZIEJÓW I TRADYCJI WOLNOŚCIOWO – POWSTAŃCZYCH
     1. Powstańcze boje poza granicami Wielkopolski Cz. 3 – Marek Rezler
     2. Naczelna Rada Ludowa w Powstaniu Wielkopolskim – Karol Przesławski
     3. Londyńskie obchody rocznic Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Cz.3 – Bogusław Polak, Michał Polak
     4. Między endecją a sanacją. Weterani Powstania Wielkopolskiego wobec głównych kierunków politycznych 1926-1939 – Grzegorz Wojciechowski
     5. Józef Piłsudski a Wielkopolska – Tomasz Kościański
     6. Odkrywamy i dokumentujemy dzieje Powstania Wielkopolskiego. List kpt. Wincentego Wierzejewskiego
     7. Poszukiwanie informacji i pamiątek po żołnierzach bydgoskiego 362 Pułku Piechoty, uczestnikach bitwy pod Brodnicą 18 sierpnia 1920
 • Rozdział II  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W KULTURZE
     1. Powstanie Wielkopolskie 1918 -1919 w literaturze pięknej – Paweł Kuszczyński
     2. Córki Generała – Paweł Kuszczyński
     3. Nowe wydawnictwa o Powstaniu Wielkopolskim – Zdzisław Kościański
 • Rozdział III  POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY WZOREM DLA MŁODZIEŻY
     1. Inicjatywy młodzieżowe w Oddziale Lubuskim TPPW – Katarzyna Zielińska
     2. Uroczystość wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Rynarzewie – Piotr Adamczewski
 • Rozdział IV 25-LECIE KOŁA TPPW IM. KPT. TEOFILA SPYCHAŁY W PILE – Jan Ryszard Garbarczyk, Jan Balcerzak
 • Rozdział V  Laureaci Nagrody Honorowej „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” – J. Sałata
 • Rozdział VI  Uroczystość złożenia prochów płk. Wincentego Wierzejewskiego na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu – Alina Kucharska
 • Rozdział VII  PRO MEMORIA
     1. Tomasz Szeszycki (1954-2019)
     2. Non omnis Monar. Wspomnienie o śp. Janie Głodku (1932-2020)
 • Rozdział VIII  KRONIKA NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ – Jacek Pietraszko, Jerzy Przybecki, Piotr Wojtczak (redakcja).

Czwarty rozdział rocznika opracowany został przez prezesa naszego Koła Jana Ryszarda Garbarczyka oraz sekretarza i rzecznika prasowego Jana Balcerzaka. W zwięzły sposób przedstawiono historię naszego pilskiego Koła oraz nasze osiągnięcia na przestrzeni 25. lat działalności.

Grzegorz Sowa

Okładka „Wielkopolskiego Powstańca” nr 26/2020