Informacja ze zdalnego posiedzenia Zarządu Głównego TPPW w dniach 10 – 15 lipca 2021 r.

Tematem posiedzenia była uchwała w sprawie apelu o ustanowienie dnia 27 grudnia Świętem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Wszyscy członkowie Zarządu oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej otrzymali e-mail z projektem uchwały.

W posiedzeniu udział wzięło 37 (spośród 39) członków Zarządu Głównego TPPW. Wszyscy uczestnicy oddali głos za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu (załącznik 1).

Z pozdrowieniami oraz życzeniami  zdrowia i udanego letniego wypoczynku

Tadeusz Musiał

Piotr Wojtczak

Załącznik 1

Uchwała

Zarządu Głównego TPPW

w sprawie apelu o ustanowienie dnia 27 grudnia Świętem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, zrzeszające tych, którym bliska jest pamięć o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, apeluje i prosi Prezydenta RP, Posłów i Senatorów o ustanowienie dnia 27 grudnia świętem państwowym.

Ustanowienie tego dnia jako Święta Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego będzie dowodem naszej wdzięczności i podziękowania dla bohaterskich Powstańców Wielkopolskich, za ich dokonania, zarówno w czasie Powstania jak i w wojnie polsko – bolszewickiej, Powstaniach Śląskich, a następnie w odbudowie odradzającej się po zaborach Ojczyzny.

Docenianie znaczenia Powstania Wielkopolskiego w dziejach Polski i kultywowanie pamięci o nim jest naszym patriotycznym obowiązkiem.

Zarząd Główny TPPW 1918/19

Poznań, 15 lipca 2021 r.