103. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Pile

Jak co roku 27 grudnia, ale po raz pierwszy w nowej sytuacji prawnej obchodziliśmy w Pile rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, tym razem jako święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Na obchody złożyło się kilka elementów – złożenie przez delegację Szkoły Podstawowej nr 5 wiązanki kwiatów na dworcu kolejowym przy tablicy upamiętniającej przejazd przez nasze miasto Józefa Piłsudskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego.

Delegacja złożona z zastępcy Prezydenta Miasta Piły, Beaty Dudzińskiej, przewodniczącej Rady Miasta Piły, Marii Kubicy oraz prezesa naszego Koła, Jana Ryszarda Garbarczyka wraz z członkami zarządu Koła, Marianem Praczykiem i Janem Balcerzakiem złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą Radę Ludową przy ul. Śródmiejskiej.

Gówna miejska uroczystość odbyła się tradycyjnie przy pamiątkowym obelisku na Skwerze 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 gromadząc mimo mrozu liczne poczty sztandarowe, delegacje organizacji i stowarzyszeń, mieszkańców Piły. Delegacje złożyły pod obeliskiem wieńce i wiązanki kwiatów. Udział kompanii honorowej Wojska Polskiego z Wałcza, apel pamięci i salwa honorowa zdecydowanie podniosła rangę uroczystości.

Krótkie wystąpienia wygłosili zastępca Prezydenta Miasta Piły, Beata Dudzińska oraz prezes naszego Koła, Jan Ryszard Garbarczyk.

Jan Balcerzak

Apel Pamięci przedstawiony przez kpt. Macieja Sarnowskiego:

 

APEL PAMIĘCI

odczytany w dniu 27 grudnia 2021 roku

w 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

BOHATEROWIE WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ I GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ!

MIESZKAŃCY PIŁY I WIELKOPOLSKI!

ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!

RODACY!

W Narodowym Dniu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, w 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, stajemy pod tablica upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich, symbolu walki i poświęcenia, dla Ojczyzny, aby przywołać bohaterów powstańczego zrywu, którzy ofiarą krwi i życia potwierdzili, że „Jeszcze Polska nie zginęła…”.

Wołam wszystkich rodaków, którzy z niezłomną wolą i uporem dążyli do odzyskania niepodległości, pokazując światu, że miejsce Wielkopolski – kolebki Państwa Polskiego jest w granicach Rzeczypospolitej.

 

Przywołuję wszystkich żołnierzy – powstańców wielkopolskich, którzy utorowali drogę do niepodległości Ojczyzny.

 STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam działaczy społecznych i przywódców ludności polskiej w zaborze pruskim, a wśród nich: księdza Stanisława ADAMSKIEGO, Wojciecha KORFANTEGO, Adama POSZWIŃSKIEGO i Władysława SEYDĘ.

Przywołuję Ignacego Jana PADEREWSKIEGO, który stał się symbolem walki o odzyskanie niepodległości przez Polskę.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Przywołuję do nas poległych w walce żołnierzy Powstania Wielkopolskiego, dla których najwyższą wartością była wierność Ojczyźnie.

Wzywam: Franciszka RATAJCZAKA, Antoniego ANDRZEJEWSKIEGO i Jana MERTKĘ, którzy jako pierwsi polegli 27 grudnia 1918 roku w powstańczym zrywie.

STAŃCIE DO APELU!

POLEGLI NA POLU CHWAŁY!

Wołam dowódców Powstania Wielkopolskiego – generałów: Stanisława TACZAKA i Józefa DOWBOR – MUŚNICKIEGO oraz dowódców frontów, powstańczych okręgów wojskowych i pododdziałów,  a wśród nich:

–  gen. dywizji Kazimierza GRUDZIELSKIEGO – dowódcę frontu północnego,

–  pułkownika Władysława WAWRZYNIAKA – dowódcę frontu południowego,

podpułkownika Bernarda ŚLIWIŃSKIEGO – dowódcę frontu południowo – zachodniego,

–  podpułkownika Kazimierza ZENKTELERA  – dowódcę frontu zachodniego

–  podpułkownika  Zdzisława  Orłowskiego – dowódcę Odcinka Nadnoteckiego

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam uczestników walk powstańczych w Poznaniu, bitwy o Wysoką, walk pod  Radwankami, wzdłuż linii Noteci, Czarnkowem, Chodzieżą, Rydzyną, Szubinem, Żninem, Kamionną, Rynarzewem, Zamościem, Wielkim Grójcem oraz wielu innych akcji bojowych na ziemi wielkopolskiej.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam Powstańców Wielkopolskich, którzy swe losy związali z ziemią pilską, wśród nich:

Wacława CEGIEŁKĘ – członka Naczelnej Rady Ludowej, pierwszego starostę pilskiego

– Franciszka TOBOŁĘ – Powstańca Wielkopolskiego, pierwszego Prezydenta Piły

płk. Kazimierza Zygmunta RYBICKIEGOoficera Wojska Polskiego, uczestnika „Wojny Obronnej 1939”,odznaczonego Krzyżem Złotym i Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Przywołuję członków Polskiej Rady Ludowej w Pile:

– ks. Zygmunta DEKIERTA

– Józefa BUDNOWSKIEGO

– Teofila DROZDOWSKIEGO

– Aleksandra BANACHA

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam Powstańców Wielkopolskich pochowanych na cmentarzach w Pile:

 1. ppor. Juliana Bieleckiego
 2. Pawła Bielińskiego
 3. Lucjana Chmielińskiego
 4. ppor. Walentego Geblera
 5. ppor. Leona Golika
 6. ppor. Donata Gorodeckiego
 7. kpr. Bolesława Góreckiego
 8. st. sierż. Piotra Grabińskiego
 9. Józefa Grzeszczaka
 10.  ppor. Józefa Gwardzika
 11.  ppor. Jana Idę
 12.  ppor. Kazimierza Kaczmarka
 13.  kpr. Stanisława Kaczmarka
 14. Bronisławę Kaję z d. Zeidler
 15.  Andrzeja Kałużnego
 16.  ppor. Andrzeja Kasprzaka
 17.  ppor. Jana Kasprzaka
 18. ppor. Bronisława Kluczyka
 19. ppor. Józefa Knacha
 20. ppor. Wincentego Kolanowskiego
 21. ppor. Ambrożego Kolasińskiego
 22. ppor. Stanisława Kudlińskiego
 23. ppor. Józefa Kufla
 24. por. Andrzeja Kupczyka
 25. ppor. Józefa Kurzawę
 26. ppor. Michała Lewandowskiego
 27. ppor. Leona Linkę
 28. ppor. Franciszka Lisieckiego
 29. ppor. Stanisława Ławickiego
 30. kpr. Ignacego Hipolita Maciejewskiego
 31. sierż. Józefa Marciniaka
 32. plut. Jana Matuszewskiego
 33. ppor. Józefa Michałka
 34. ppor. Jana Narożyńskiego
 35. ppor. Jana Nowakowskiego
 36. sierż. Edwarda Nowickiego
 37. st. szer. Feliksa Nowickiego
 38.  Stefana Wojciecha Paprzyckiego
 39. ppor. Władysława Pinkowskiego
 40. kpr. Kazimierza Polachowskiego
 41. Jana Ratajczaka
 42.  ppor. Antoniego Schoen
 43.  Andrzeja Serówkę
 44. ppor. Mariana Siwka
 45. kpr. Michała Sobczaka
 46. kpr. Wiktora Stachowiaka
 47. ppor. Adama Stawnego
 48. ppor. Antoniego Szymańskiego
 49. ppor. Szczepana Szymenderskiego
 50. Maksymiliana Torzewskiego
 51. ppor. Leona Utechta
 52. plut. Jana Waśkowiaka
 53. ppor. Edmunda Wichra
 54. ppor. Józefa Witkowskiego
 55. ppor. Walentego Witkowskiego
 56. ppor. Ignacego Wołyńskiego
 57. Piotra Wysockiego
 58. st. szer. Walentego Ziemiańskiego
 59. st. szer. Stanisława Żelaznego
 60. chor. Stanisława Żuchelkowskiego

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Przywołuję do nas najmłodszych żołnierzy powstania  – wielkopolskich skautów oraz ich przywódców – druhów: Wincentego WIERZEJEWSKIEGO i Henryka ŚNIEGOCKIEGO.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam podpułkownika Maksymiliana Ciężkiego – członka Rady Żołnierskiej, organizatora drużyn skautowych w Szamotułach, Wronkach i Ostrorogu oraz oddziału powstańczego, uczestnika akcji opanowania Wronek w nocy z 30 na 31 grudnia 1918 roku, jednego z głównych organizatorów prac zespołu poznańskich kryptologów, którzy podczas II wojny światowej przyczynili się złamania szyfrów niemieckiej Enigmy.

 STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Przywołuję znanych i nieznanych żołnierzy oraz wszystkich rodaków, którzy
z odwagą i poświęceniem toczyli bój o przyłączenie Wielkopolski do macierzy, na polach bitewnych Powstania Wielkopolskiego złożyli daninę krwi i życia dla umiłowanej Ojczyzny.

Wołam mieszkańców Wielkopolski, którzy swoją ofiarnością i wspieraniem oddziałów powstańczych przyczynili się do odniesionego zwycięstwa.

Wzywam Was wszystkich bohaterowie tamtych dni, którzy nieugiętą postawą zachowaliście polskość w swoich sercach, kładąc podwaliny pod budowę niepodległej Ojczyzny.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam rodaków, którzy kontynuowali niepodległościowe tradycje Powstania Wielkopolskiego: żołnierzy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, żołnierzy z wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego
i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej.

STAŃCIE DO APELU!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Wzywam wszystkich polskich patriotów – żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę.

STAŃCIE DO APELU!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Do Was się zwracam, potomni! Nie zapomnijcie bohaterów Powstania Wielkopolskiego oraz wszystkich rodaków, którzy poświęcili życie dla Ojczyzny.

Niech Ich postacie i czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, będą dla nas i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu i miłości do Ojczyzny oraz gotowości służenia Jej w potrzebie.

CHWAŁA BOHATEROM

CZEŚĆ  ICH  PAMIĘCI!