Zmarł Zbigniew Krzemiński

Ze smutkiem informujmy o śmierci członka naszego Koła Zbigniewa Krzemińskiego.

Łączymy się w bólu po stracie męża z Jego żoną Marleną.

Zbigniew Krzemiński urodził się w 1949 roku w Rogoźnie. Był wieloletnim instruktorem ZHP  w Rogoźnie, Obornikach i w Pile. W 1975 roku został pierwszym Kierownikiem Wydziału HSPS w Komendzie Chorągwi ZHP w Pile. Członkiem naszego Koła był od 12 lutego 2017 roku. Pogrzeb odbył się  17 października 2023 roku na Cmentarzu Komunalnym w Pile.

Cześć Jego pamięci!