Działania koła w czasie pandemii – list prezesa do członków koła

Szanowne  Koleżanki!, Szanowni Koledzy!

Zbliżamy się do  zakończenia roku  2020. Roku specyficznego, bo pandemicznego, który spowodował zamrożenie wielu dziedzin naszego życia gospodarczego, społecznego, politycznego, ale też i rodzinnego. Ma to wielki wpływ również na działalność  Towarzystwa Pamięci  Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.  Uniemożliwiło to odbycie posiedzenia Zarządu Głównego TPPW.

Prezydium podjęło w  dniu 12 maja br. decyzję o przedstawieniu sprawozdania z działalności Towarzystwa w  roku  2019 w  wersji elektronicznej i e-mailowej oraz  przeprowadzeniu tą drogą  głosowania.  Zsumowanie głosów stanowiło uchwałę o przyjęciu sprawozdania z  działalności ZG TPPW. Wykonano końcowe prace nad  opracowaniem i wydaniem kolejnego rocznika „Wielkopolski Powstaniec”, w którym znajdują się obszerne informacje o  działalności naszego koła w  związku z  obchodami jego 25-lecia.  Zakończono również  redakcję   XVII  tomu  „Biogramów  uczestników  Powstania  Wielkopolskiego 1918-1919”.

7 grudnia planowana była inauguracja obchodów 102. rocznicy wybuchu  Powstania Wielkopolskiego i  uroczystość wręczenia  statuetek „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Niestety, trwająca  pandemia  uniemożliwiła realizacja tych planów. Zarząd  Główny zdalnie podjął  decyzję o przełożeniu  tej  uroczystości i połączeniu jej z przyszłorocznymi obchodami.

W  związku  z  XXX – leciem  powstania  TPPW  delegaci  na VI i VII  Zjazd Towarzystwa otrzymali przesyłkę z  pamiątkowym  medalem ,wydawnictwo  o dowódcach oddziałów powstańczych oraz płytę z  nagraniem historii TPPW.

W naszym kole zdążyliśmy, przed  wybuchem  epidemii  COVID-19, zorganizować 25. stycznia uroczyste spotkanie z  okazji  25-lecia jego istnienia. Odbyliśmy15 lutego posiedzenie zarządu podsumowujące obchody .

Staramy się w zarządzie pracować zdalnie elektronicznie  dyskutując  m.in. o  rozbudowie obelisku przy ul. Bydgoskiej, muralu z  podobizną bohatera koła, o dalszych  wydawnictwach upowszechniających uczestników Powstania Wielkopolskiego, zwiększenia atrakcyjności strony internetowej koła.

W porozumieniu z Biurem Prezydenta  ustaliliśmy, że obchody 102. rocznicy wybuchu Powstania odbędą  się 28  grudnia  w  zachowaniu  szczególnych  środków  ostrożności:

  • godz. 11:40 złożenie  wiązanek  kwiatów   pod tablicą  Polskiej  Rady  Ludowej przez  Prezydenta Miasta  oraz  delegację  zarządu  koła,
  • godz. 12:00  kwiaty złożą  tylko Prezydent  Piły oraz delegacja zarządu koła.

Nie będą wysyłane zaproszenia, nie będzie udziału Kompanii Honorowej WP, nie będzie  przemówień.

Uprzejmie  proszę  o  przysyłanie  propozycji  działań , które  nasze  koło  mogłoby inicjować i podejmować w  tym  trudnym  czasie  2021  roku.

Z  pozdrowieniami  i  życzeniami  zdrowia

Jan Ryszard Garbarczyk, członek  ZG TPPW, prezes koła im. kpt. Teofila Spychały

P.S. W załączniku  ŚWIĄTECZNY  ADRES.