Uroczysta  sesja  Rady Miejskiej w  Wyrzysku – Roman Chwaliszewski Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Wyrzysk

7 grudnia w auli Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich Wyrzysku odbyła się uroczysta LXXIV Sesja Rady Miejskiej a w jej programie znalazły się dwa niezmiernie ważne punkty – nadanie Romanowi Chwaliszewskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Wyrzysk oraz nadanie Stadionowi Miejskiemu w Wyrzysku imienia Leszka Peplińskiego.

Roman Chwaliszewski to postać znana nie tylko w Wyrzysku, to wspaniały historyk, gawędziarz, znawca dziejów północnej Wielkopolski i Krajny, autor wielu publikacji, popularyzator tej ziemi z przyjemnością dzielący się swą wiedzą, uczestniczący w spotkaniach, prelekcjach, wycieczkach jako przewodnik. Dla nas, członków Koła nr 9 TPPW im. kpt Teofila Spychały w Pile był to przed wszystkim kolega, przyjaciel, „alfa i omega” wiedzy o Powstaniu i o regionie.

Z kolei Leszek Pepliński do działacz sportowy, niegdyś czynny zawodnik, wieloletni prezes wyrzyskiego Klubu „Łobzonka”. Człowiek niespożytej energii, który dla sportu i dla Wyrzyska zrobiłby wszystko.

W obu laudacjach wygłoszonych podczas sesji, w wypowiedziach członków rodziny obu bohaterów posiedzenia, w wypowiedziach zaproszonych gości obaj panowie zostali pokazani jako ludzie prawi, fachowcy, pasjonaci, przyjaźni ludziom, chętni do kontaktów i współpracy z wszystkimi. Przed takimi postaciami wszyscy chylimy głowy i trawestując słowa poety – „… kłaniamy się czapką do ziemi, po polsku…”.

Nic więc dziwnego, że radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wyrzysk Romanowi Chwaliszewskiemu a Leszek Pepliński będzie od tej pory patronem Stadionu Miejskiego w Wyrzysku.

Z ramienia naszego Koła głos zabrała sekretarz Komisji Rewizyjnej Koła, kol. Danuta Buryta-Arndt a karta z treścią jej wstąpienia została przekazana do kroniki Rady Miasta w Wyrzysku. Warto przy okazji przypomnieć, że członkami naszego Koła są także Burmistrz Wyrzyska, pani Bogumiła Jagodzińska oraz radny Piotr Banach.

Część artystyczną wypełnił występ szkolnego zespołu „Modraki” co spotkało się z aplauzem zebranych członków rady i zaproszonych gości.

Jan Balcerzak

Relacja TV z LXXIV Sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku: LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku

(Zdjęcia z sesji udostępnił Wydział Promocji UM w Wyrzysku – dziękujemy!)