Nowe władze Koła

17 lutego, w gościnnych progach galerii LABIRYNT Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorko-Własnościowej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 9 im. kpt. Teofila Spychały Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Pile.

Jak zwykle w takich sytuacjach prezes koła złożył sprawozdanie z działalności od czasu ostatniego walnego zebrania odbytego w 2019 roku. Jednocześnie Jan Ryszard Garbarczyk poinformował, że ze względu na sytuację rodzinną rezygnuje z kandydowania do władz na kolejną kadencję. Potem nastąpiły sprawozdania skarbnika i przewodniczącego komisji rewizyjnej koła. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte i udzielono absolutorium ustępującym władzom.

Nim jednak nastąpiła wyborcza część zebrania uczestnicy wysłuchali kilku informacji – o obchodach 60 rocznicy śmierci patrona Koła, kpt. Teofila Spychały, na którą złożyła się wizyta w Łobżenicy, spotkanie z członkami rodziny Patrona, złożeniem kwiatów na jego mogile oraz na mogile wieloletniego wiceprezesa koła, nieodżałowanego Romana Chwaliszewskiego.

Zebrani usłyszeli także o udziale delegacji koła w Wielkopolskim Zlocie kół TPPW jaki odbył się w Budzyniu 20 maja 2023 roku. Z kolei kol. Michał Łożyński, nauczyciel historii SP 5 w Pile opowiedział o odbytym w grudniu 2023 roku turnieju wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim dal uczniów szkół podstawowych w regionie – „Jeden z dziesięciu”.

Pani Danuta Buryta-Arndt, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstania Wielkopolskiego w Wyrzysku opowiedziała o corocznych obchodach dnia patrona szkoły i towarzyszącej jej przez cały rok pracy wychowawczej. Jednocześnie poinformowała o nadaniu pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Wyrzyska Romanowi Chwaliszewskiemu.

W dyskusji padło kilka propozycji, które zostały wpisane do programu działania dla przyszłych władz Koła – przebudowa, przeorganizowanie terenu Skweru 100-lecia Powstania Wielkopolskiego wraz ze znajdującym się tam pamiątkowym obeliskiem, miejscem corocznych miejskich obchodów rocznicy wybuchu Powstania.

Zasugerowano by istniejącą, mającą już prawie 3 tomy kronikę Koła zdigitalizować i umieścić na stronie internetowej, by każdy w każdej chwili mógł się zorientować w działaniach podejmowanych przez koło.

Uznano, że konieczne jest dalsze organizowanie turnieju „Jeden z dziesięciu” i zapraszanie do udziału uczniów ze szkół regionu – jest to znakomity sposób promocji wiedzy o Powstaniu wśród młodzieży. W dyskusji pojawił się również wątek „namówienia” do współpracy nauczycieli historii oraz ewentualnego powrotu do idei Młodzieżowych Kół TPPW, które niestety zniknęły wraz z likwidacją szkół gimnazjalnych.

Walne Zebranie przyjęło uchwałę o ustanowieniu dwóch tytułów honorowych Koła – Honorowego Prezesa Koła, którym obdarzono Jana Ryszarda Garbarczyka, Prezesa od dnia powstania koła w grudniu 1994 roku ze względu na jego niezaprzeczalne zasługi w tworzeniu tego i innych kół na terenie szeroko rozumianej Ziemi Pilskiej, Ziemi Nadnoteckiej; oraz tytułu Honorowego Członka Zarządu Koła – w tym wypadku tytuł nadano Marianowi Praczykowi, od początku istnienia Koła jego skarbnikowi, który na posiedzeniu również zrezygnował z kandydowania do władz na kolejną kadencję.

Nieubłagany bieg czasu spowodował, że od poprzedniego walnego zebrania zmarli członkowie koła – Maria Kłos, Bronisław Frankowski, Jarogniew Skrzypczak, Jan Śnioszek, Zbigniew Krzemiński, Roman Chwaliszewski, Andrzej Radomski i Ryszard Jankowski – ich pamięć zebrani uczcili chwilą ciszy. Ponieważ jednak życie nie znosi pustki podczas posiedzenia przyjęto nowych członków koła – Piotra Tobołę, Marzenę Rybarczyk, Waldemara T. Piątka.

Przez najbliższe 4 lata pracami koła kierować będą nowe władze wyłonione w wyborach – Prezes – Krzysztof Wyrwa, Skarbnik – Marlena Krzemińska, Sekretarz – Danuta Buryta-Arndt oraz Jan Balcerzak, Wojciech Kicman, Grzegorz Rzymski i Michał Łożyński. Do komisji rewizyjnej koła wybrano – Zbigniewa Horowskiego powierzając mu funkcję przewodniczącego, Franciszka Dykrzaka i Piotra Banacha. Na wojewódzkim zjeździe TPPW zaplanowanym na kwiecień  koło reprezentować będą – Krzysztof Wyrwa, Danuta Buryta-Arndt, Marlena Krzemińska i Jan Balcerzak.

Walne zebranie zakończyło się tradycyjnie odśpiewaniem „Roty” – a przed kołem kolejne lata pracy. Życzymy sukcesów.

Jan Balcerzak