Wojewódzki Zjazd TPPW

13 kwietnia w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbył się VI Zajazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Pilskie koło TPPW nr 9 im. kpt. Teofila Spychały reprezentowane było przez Prezesa Koła, Krzysztofa Wyrwę, oraz członków Zarządu – Marlenę Krzemińską, Danutę Burytę-Arndt i Jana Balcerzaka.

Po wysłuchaniu sprawozdania zarządu Oddziału Wojewódzkiego TPPW i dyskusji przeprowadzone zostały wybory do władz wojewódzkich oraz  delegatów na zjazd krajowy. Nasze Koło we władzach regionu reprezentować będzie Prezes Koła, Krzysztof Wyrwa, który jednocześnie został delegatem na zjazd krajowy.

Jan Balcerzak

Informacja ukazała się także na stronie: faktypilskie.pl